laatutaustat.com

Kuvien merkitys työelämässä

Kuvat ja kuvallinen mainonta ovat tärkeä osa yrityksen imagoa ja sen rakennusta. Siksi onkin erityisen tärkeää, että yritys ja sen työntekijät huomioivat kuvien merkityksen osana yritystä ja sen markkinointia eri kanavissa.

photo

Kuvia käytetään mainonnassa suotuisan yrityskuvan luomisessa ja tuotteiden esittelyssä. Niitä käytetään usein Internet julkaisuissa kuten kotisivuilla ja verkkokaupoissa tai sosiaalisessa mediassa, tuotekatalogeissa, lentolehtisissä, julisteissa ja muussa painetussa materiaalissa.

Kuvat luovat mielikuvia

Kuvallinen ilmaisu on vahva keino vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja mielleyhtymiin. Kuten sanonta kuuluu: kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvien laadulla on valtava merkitys niiden tehokkuuteen mainonnassa. Huonolaatuiset, huonosti asetellut tai muokatut kuvat antavat huonon kuvan koko tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä, ja yhdistetään helposti negatiivisiin ominaisuuksiin kuten huonoon laatuun.

Kuvat luovat aina mielikuvia ja herättävät katsojassaan tunteita – joko positiivisia tai negatiivisia. Tämän vuoksi on tärkeää miettiä tarkkaan jokaisen kuvan mahdolliset negatiiviset vaikutukset yrityskuvaan. On hyvä testata kuvat ennen julkaisua yrityksen sisäisesti.

Yrityksen on paras ottaa kuvat itse, eikä turvautua ainakaan pelkästään esimerkiksi tavarantoimittajien antamiin kuviin tai Internetistä ladattuihin kuviin. Näin yritys voi olla varma, että kaikki kuvat sopivat sen imagoon sekä tietävät omistavansa kuvien tekijänoikeudet ja oikeudet muokata kuvia ja käyttää niitä mainonnassa.

Kuvat ja sosiaalinen media

Viestinnän siirtyminen verkkoon ja sosiaalisenmedian kanavien suosio on luonut yrityksille uudenlaisen mahdollisuuden viestittää toiminnastaan ja tuotteistaan reaaliaikaisesti ja vaivattomasti. Viestintä ja reagointi sosiaalisessa mediassa tulee olla nopeaa.

Käyttäjät arvostavat pikaisia vastauksia ja rehellisiä, yritystä ja sen tuotteita kuvaavia kuvia. Sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus tavoittaa valtavia ja tarkkaan valikoituja asiakassegmenttejä, ja mainonta on hyvin kustannustehokasta, kunhan sisältö on mielenkiintoista ja houkuttelevaa. Laatu ennen määrää!